Onbelaste vergoedingen via de belastingdienst

Belastingdienst

Volgt uw werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn uw vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling:

  •     De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  •     De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  •     U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek.

Vergoedingen en verstrekkingen voor bepaalde studiekosten in verband met het vervullen van de huidige dienstbetrekking zijn ook onbelast (zie paragraaf 20.1.3).

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon op nummer 0800-0543.