Colland Arbeidsmarkt

Cursusgroepen
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf.
Bij het fonds Colland Arbeidsmarkt kunt u een subsidie aanvragen voor de cursuskosten van uw werknemers. Ook werknemers kunnen een subsidie aanvragen.

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/zoek-op-regeling/#cursusgroepen

Scholingsvouchers
De sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) vindt het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn per 1 januari 2017 scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in de sector Open Teelten. Met een scholingsvoucher ontvang je als werknemer een individueel budget. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in het vak wordt gestimuleerd. Op die manier blijf je in de toekomst breed inzetbaar. 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/scholingsvouchers-open-teelten-bloembollen/